SON DAKİKA HABERLER : Yükleniyor.....

ÇEREZ POLITIKAMIZ

Çerez Politikamız

Bolbol Medya Spor Reklam Radyo Televizyon Prodüksiyon Menajerlik ve Turizm A.Ş ("Asistanaliz.com") olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak için sitemizi kullanan kişilerin gizliliğini korumak için çalışıyoruz.


Çoğu web sitesinde olduğu gibi, Asistanaliz.com’da da ("Site") ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, site içinde analitik faaliyetler gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını takip etmek amacıyla Çerezler kullanılmaktadır.

 

Asistanaliz.com, bu Çerez Politikası’nı ("Politika") Site’de hangi Çerezlerin kullanıldığını ve kullanıcıların bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır. Asistanaliz.com tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgi için Asistanaliz.com Gizlilik Politikası’nı incelemenizi tavsiye ederiz. Çerez Politikası, Gizlilik Politikası’nın ayrılmaz bir parçasını teşkil eder.

 

Çerez (“Cookie”) Nedir ve Niçin Kullanılmaktadır?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezler konusundan daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz.

 

Asistanaliz.com, çerezler sayesinde hizmet alımınızı kolaylaştırarak almış olduğunuz hizmet kalitesini artırmayı amaçlamaktadır. Geçerlilik sürelerine göre Kalıcı ve Geçici iki tip çerez kullanmaktayız. Kalıcı Çerezler, bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda en fazla 12 ay süreyle bir dosya olarak saklanır. Geçici Çerezler tarayıcı oturumunuzu kapattığınızda silinir.

 

Site’de, Çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır:

 • Güvenlik kontrolleri için kullanıyoruz.
 • Birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formların doldurulmasını sağlıyoruz.
 • Ziyaretleriniz sırasındaki performans verileri incelenerek teknik iyileştirmeler ile Asistanaliz.com hizmetlerinden daha hızlı, güvenli ve kolay faydalanmanızı sağlıyoruz.
 • Reklam ağımızda yer alan diğer internet sitelerinde size özel reklamlar göstererek, gösterilen reklam sayısını sınırlayabiliyoruz.

Çerez Tercihlerinizi Nasıl Yönetebilirsiniz?

Asistanaliz.com, kullanıcıların kendilerine ait kişisel veriler üzerindeki tercihlerini kullanabilmelerini son derece önemsemektedir. Bununla birlikte, Site’nin çalışması için zorunlu olan bazı Çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olmamaktadır. Ayrıca bazı Çerezlerin kapatılması halinde Site’nin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.

Site’de kullanılan Çerezlere dair tercihlerin ne şekilde yönetebileceğine yönelik bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • Kullanıcılar, kullanmakta oldukları tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirebilirler. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkânlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre dışı bırakma ya da silme imkânları bulunmaktadır.
 • Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.

Hangi Haklara Sahipsiniz?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca ziyaretçiler, Asistanaliz.com’a başvurarak, kendileriyle ilgili,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından www.asistanaliz.com adresinde yer alan Asist Analiz tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika'da belirtilen yöntemlerle iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket'in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.


Rıza ve Politika’daki Değişiklikler

Asistanaliz.com, Politika ile kullanıcılarına Çerez kullanımının kapsamı ve amaçları hakkında detaylı açıklama sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda kullanıcılarını bilgilendirmeyi hedeflemiştir. Bu bakımdan, Site’de yer alan Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve Site’nin kullanılmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir. Kullanıcıların Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır.

Asistanaliz.com, Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Politika Site’de yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

© Copyright Asist Analiz - Bolbol Medya